„Aktywni na nowo”

Fundacja „ACTIO” wraz z Partnerem Projektu Wojciech Miłosz Biuro Projektów Europejskich zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni na nowo” nr FEPM.05.11-IZ.00-0121/23 realizowanym na terenie województwa pomorskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków…

Czytaj dalej„Aktywni na nowo”

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH/SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ: Fundacja "ACTIO" § 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Fundację "ACTIO" (zwaną w dalszej części Organizatorem).…

Czytaj dalejRegulamin

BHP

INFORMACJE OGÓLNE Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ppoż. Przekazanie wiedzy niezbędnej do bezpiecznego wykonywania czynności na stanowisku pracy, w tym zagrożeń płynących…

Czytaj dalejBHP

PIERWSZA POMOC

INFORMACJE OGÓLNE Celem szkolenia jest nauczenie udzielania pierwszej pomocy u reagujących i niereagujących ofiar wypadków oraz zdobycie umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Bardzo praktyczne podejście do właściwego reagowania, w tym…

Czytaj dalejPIERWSZA POMOC