fv actio

Droga do aktywności

Fundacja „ACTIO”

ul. Tomasza Zana 14, 20-601 Lublin

 zaprasza do udziału w projekcie:

„Droga do aktywności”

Projekt realizowany na terenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

na lata 2021–2030 w okresie 01.04.2023 – 30.09.2023

Całkowita wartość projektu sfinansowana z budżetu Zleceniodawcy:  87 000,00 zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !

HARMONOGRAMY:

1. Harmonogram spotkań w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego

2. Harmonogram spotkań w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego

3. Harmonogram spotkań w ramach GRUPOWE PORADNICTWO

4. Harmonogram spotkań w ramach indywidualnego pośrednictwa pracy nr 1

5. Harmonogram spotkań w ramach szkolenie w zakresie języka polskiego

6. Harmonogram spotkań w ramach indywidulanego pośrednictwa pracy nr 2

7. Harmonogram spotkań w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego

8. Harmonogram spotkań w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego

 

Cel projektu:

Podniesienie zdolności do zatrudnienia 24 uchodźców/czyń z Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, przebywających na obszarze Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, w okresie 01.04.2023 – 30.09.2023 dzięki skorzystaniu ze zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia w projekcie, które przyczyni się do wzrostu samoorganizacji i aktywności społecznej uchodźców

Projekt skierowany do osób:

  • osoby przybyłe z Ukrainy do Polski w wyniku konfliktu zbrojnego. Grupę docelową stanowi 24 uchodźców/czyń legalnie przebywających w Polsce, chcących podjąć aktywność zawodową w Polsce, będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.
  • osoby przebywające na obszarze Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, który tworzą: powiat lubelski, lubartowski, łęczyński, świdnicki oraz gmina Lublin, zamierzające pozostać na tym obszarze przynajmniej na okres udziału w projekcie.
  • osoby pozostające bez zatrudnienia.
  • osoby powyżej 18 roku życia

 

W ramach projektu oferujemy:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe – diagnoza potrzeb i opracowanie indywidualnych planów działania (dla 24 Uczestników – 5H/UP)
  • Grupowe poradnictwo zawodowe, prawne i obywatelskie (dla 24 Uczestników – 12H/UP)
  • Szkolenie w zakresie języka polskiego (dla 12 Uczestników – 60H/UP)
  • Indywidualne pośrednictwo pracy (dla 24 Uczestników – 3H/UP)

 

INFORMACJE I ZAPISY DO PROJEKTU:

TELEFON KONTAKTOWY: 575 – 888 – 142

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin – Droga do aktywności (wersja dwujęzyczna)

FORMULARZ-ZGLOSZENIOWY (wersja dwujęzyczna)

Ankieta potrzeb udziału w projekcie (wersja dwujęzyczna)

PLAKAT

Raport Ewaluacyjny Projektu

Skryt