Fundacja Actio dzięki której osiągniesz sukces

Nasza Misja:

W sercu Lubelszczyzny, Fundacja „ACTIO” stała się bastionem wsparcia dla tych, którzy napotkali przeciwności losu oraz dla tych, którzy doświadczają wykluczenia społecznego. Prowadzimy działania edukacyjne i doradcze, aby promować integrację, równość i pełne uczestnictwo
w społeczeństwie.

Kogo wspieramy?

Nasza działalność skierowana jest do:

  • Osób niepełnosprawnych, dla których stworzenie równych szans rozwoju, integracji społecznej oraz wsparcia w zatrudnieniu i rehabilitacji społeczno-zawodowej jest priorytetem.
  • Seniorów, którzy potrzebują wsparcia w codziennym życiu, edukacji i doradztwie.
  • Osób i rodzin, które przez niespodziewane zdarzenia losowe znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Chcemy być dla nich wsparciem w tych trudnych chwilach, pomagając w odnalezieniu drogi do stabilności.

Nasze działania:

Nasza aktywność koncentruje się na:

  • Przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych.
  • Organizowaniu warsztatów, szkoleń i inicjatyw edukacyjnych dla społeczności, aby zwiększyć świadomość i promować integrację.
  • Realizowaniu projektów ukierunkowanych na wsparcie w zatrudnieniu i rehabilitacji społeczno-zawodowej, pomagając osobom
    w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie.

Razem tworzymy lepszy Lublin!

Z nami Lubelszczyzna staje się miejscem pełnym wsparcia, integracji i aktywnego działania na rzecz wszystkich jej mieszkańców. Jeżeli chcesz do nas dołączyć, wspierać nasze działania lub potrzebujesz pomocy – jesteśmy tu dla Ciebie.

Poradnictwo
Zawodowe

Pośrednictwo
pracy

Profesjonalne Kursy i Szkolenia