fv actio

Język Polski krok po kroku

Nazwa projektu: „Język polski krok po kroku”. „Projekt współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

Oferent: Fundację „ACTIO” ul. Tomasza Zana 14, 20-601, Lublin

Biuro projektu: ul. Tomasza Zana 14,20-601 Lublin, tel: 575 866 699, kontakt.actio@gmail.com

Projekt realizowany w okresie: 01.04.2023 – 31.12.2023

Grupa docelowa: 30 osób pochodzących z Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa-młodzież
w wieku 14-18 lat, w szczególności osoby nieuczestniczące w polskim systemie szkolnym ze względu na bariery językowe, przebywające na obszarze woj.lubelskiego (w gminach wiejskich Jastków, Konopnica, Niemce i okolicznych gminach) oraz w Lublinie.

W ramach projektu oferujemy:

Kurs języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży – obywatelek i obywateli Ukrainy w wieku 14-18 lat.

  • 60 godzin szkolenia dla 30 uczestników projektu

(szkolenia w małych grupach 3 grupy x śr. 10 os.)

Udział  w projekcie jest bezpłatny!

Program nauczania jest podporządkowany głównemu celowi, jakim jest, najogólniej mówiąc, przygotowanie uchodźców do życia codziennego w naszym kraju oraz
podjęcia nauki w polskiej szkole