fv actio

UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE 1 KV

INFORMACJE OGÓLNE

Celem kursu jest przyuczenie i przygotowanie słuchaczy do pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji „E” do 1kV.

Program Szkolenia

Uprawnienia elektryczne 1 KV
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych.
2. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
3. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
4. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno –pomiarowych i montażowych.
5. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
6. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
7. Zajęcia praktyczne

 

Prowadzący: trener z wieloletnim doświadczeniem wykładowym, z wykształcenia technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, posiadający uprawnienia pedagogiczne.