fv actio

PPOŻ

INFORMACJE OGÓLNE

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie załogi na ewentualne zagrożenie pożarowe, sposób działania kadry kierowniczej, pracowników administracyjno-biurowych oraz osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w celu zminimalizowania ewentualnych zagrożeń.

Szkolenie zakończone będzie próbnym alarmem, którego celem będzie sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej kadry kierowniczej, pracowników administracyjno-biurowych oraz osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w przypadku wystąpienia potencjalnych zagrożeń.

Po sprawdzeniu stopnia zastosowania opanowanej wiedzy w praktyce zostanie przeprowadzona weryfikacja wiedzy poszczególnych grup w celu zminimalizowania ewentualnych zagrożeń.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń.

Program Szkolenia

PPOŻ
1. Zadania i obowiązki zarządcy, właściciela, dzierżawcy… w świetle ustawy z 24.08.1991 roku o ochronie ppoż (z późn. zmianami).
2. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania pożaru.
3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarów.
4. Zasady postępowania na wypadek pożaru.
5. Podręczny sprzęt gaśniczy, rodzaje sprzętu i zasady użycia w przypadku powstania pożaru.
6. Prace pożarowo-niebezpieczne (np. naprawa instalacji CO).
7. Pierwsza pomoc ofiarom pożaru.

 

Prowadzący: Magister pielęgniarstwa, technik BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, menadżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykładowca przedmiotów prawnej ochrony pracy, specjalistka bhp, specjalistka oceny ryzyka zawodowego. Od ponad 14 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń w zakresie BHP dla wszystkich grup zawodowych oraz specjalistów bhp i społecznych inspektorów pracy. Trenerka na szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kursach pedagogicznych i opiekunki osób starszych i zależnych.