fv actio

PRACOWNIK GOSPODARCZY

INFORMACJE OGÓLNE

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy niezbędnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu organizacji pracy pracownika gospodarczego; obsługi urządzeń oraz sprzętu używanego w pracach gospodarczo-porządkowych a także przepisów BHP.

Program Szkolenia

Pracownik Gospodarczy
1. Przepisy BHP,
2. Pierwsza pomoc przedmedyczna,
3. Obsługa sprzętu i urządzeń mechanicznych,
4. Zasady budowy, działania oraz warunki obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
5. Nadzór nad sprzętem oraz urządzeniami technicznymi,
6. Warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
7. Eksploatacja urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych dokonywanie drobnych napraw,
8. Konserwacja pomieszczeń i sprzętu,
9. Problematyka utrzymania czystości
10. Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń, utrzymanie porządku,
11. Zasady racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej
12. Obsługa sprzętu i urządzeń mechanicznych, nadzór nad sprzętem oraz urządzeniami technicznymi

Prowadzący: z wykształcenia technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, technik samochodowy z ukończonym kursem pedagogicznym oraz szkoleniem dla prowadzących kursy dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz z bezpiecznej obsługi – wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych. Od ponad 5 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: konserwator powierzchni płaskich, pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1kV, BHP, wózki jezdniowe.