fv actio

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

INFORMACJE OGÓLNE

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy niezbędnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu organizacji pracy pracownika administracyjno – biurowego; obsługi urządzeń biurowych,  przygotowywania korespondencji oraz jej obiegu, dekretowania, wpisywania do książki korespondencyjnej (ewidencjonowanie). Rodzaje korespondencji m.in. korespondencję w sprawach osobowych, w sprawach finansowych, handlowych, transportowych czy administracyjnych.

Program Szkolenia

Pracownik administracyjno-biurowy
1. Charakterystyka pracy biurowej,
2. Praca administracyjna,
3. Pracownik administracyjno-biurowy,
4. Informacja w pracy biurowej,
5. Schemat organizacyjny biura,
6. Urządzenia biurowe,
7. Obieg dokumentów,
8. Czynności kancelaryjne,
9. Zasady archiwizacji dokumentów,
10. Korespondencja – informacje ogólne ,
11. Korespondencja biurowa,

12. Korespondencja handlowa,
13. Korespondencja finansowa,
14. Dokumentacja pracownicza,
15. Autoprezentacja w miejscu pracy ,
16. Organizacja czasu pracy,
17. Obsługa klienta,
18. Praca z telefonem,
19. Etykieta w biurze,
20. Etyka zawodowa,
21. Rozwój zawodowy pracownika administracyjno-biurowy.

 

Prowadzący: Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydział Prawa i Administracji – studia magisterskie – administracja, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – studia magisterskie – prawo. Od 02 grudnia 2015 roku egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu na kierunku Technik administracji. Wykładowca/trener z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze, prawo gospodarcze, materialne prawo administracyjne i postępowanie administracyjne, prawo finansów publicznych, prawo karne materialne i procesowe, prawo wykroczeń, ochrona osób i mienia.