fv actio

PIERWSZA POMOC

INFORMACJE OGÓLNE

Celem szkolenia jest nauczenie udzielania pierwszej pomocy u reagujących i niereagujących ofiar wypadków oraz zdobycie umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Bardzo praktyczne podejście do właściwego reagowania, w tym udzielania pierwszej, niezbędnej pomocy poszkodowanym.

Szkolenie składa się z części teoretycznej (wykład z użyciem laptopa i projektora) oraz praktycznej. Część praktyczna obejmuje między innymi zajęcia z użyciem FANTOMA dorosłego człowieka, dziecka i niemowlęcia oraz defibrylatora.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Program Szkolenia

Pierwsza Pomoc
1. Rozpoznawanie stanów bezpośredniego zagrożenia życia: zawał mięśnia sercowego, obrzęk płuc, udar mózgu.
2. Utrata przytomności.
3. Udrażnianie i zabezpieczanie dróg oddechowych.
4. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dorosłych i dzieci.
5. Rozpoznawanie i zabezpieczanie urazów (złamania, urazy kręgosłupa).
6. Postępowanie w zabezpieczaniu ran (krwawienie, krwotok).
7. Zasłabnięcia i omdlenia.
8. Postępowanie w zadławieniach.
9. Postępowanie w stanach padaczkowych.
10. Pozycja bezpieczna – kiedy i dlaczego.
11. Postępowanie przy porażeniu prądem.

 

Prowadzący: Magister pielęgniarstwa, technik BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, menadżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykładowca przedmiotów prawnej ochrony pracy, specjalistka bhp, specjalistka oceny ryzyka zawodowego. Od ponad 14 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń w zakresie BHP dla wszystkich grup zawodowych oraz specjalistów bhp i społecznych inspektorów pracy. Trenerka na szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kursach pedagogicznych i opiekunki osób starszych i zależnych.

12. Postępowanie w oparzeniach i odmrożeniach.
13. Utonięcia.
14. Zatrucia.
15. Postępowanie przy bólach w klatce piersiowej.