fv actio

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

INFORMACJE OGÓLNE

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze Opiekuna Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności  i podstawowej wiedzy o profesjonalnej opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Program Szkolenia

Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
1. Przepisy bhp w pracy opiekuna,
2. Pierwsza pomoc przedlekarska,
3. Formy opieki i pomocy osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym,
4. Zawód opiekuna – charakterystyka, specyfika pracy,
5. Proces starzenia się organizmu człowieka,
6. Choroby wieku podeszłego. Obserwacja chorego, pomiar parametrów Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku,
7. Problemy opieki osób niepełnosprawnych,
8. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia,
9. Aktywizacja i rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych,
10. Zasady żywienia osób chorych, starszych i niepełnosprawnych,
11. Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci. Wsparcie w terminalnej fazie choroby,
12. Budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną,
13. Wybrane zagadnienia z farmakologii.

 

Prowadzący: Magister pielęgniarstwa, technik BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, menadżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykładowca przedmiotów prawnej ochrony pracy, specjalistka bhp, specjalistka oceny ryzyka zawodowego. Od ponad 14 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń w zakresie BHP dla wszystkich grup zawodowych oraz specjalistów bhp i społecznych inspektorów pracy. Trenerka na szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kursach pedagogicznych i opiekunki osób starszych i zależnych.