fv actio

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE OGÓLNE

Dostarczenie niezbędnej wiedzy związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi.
Profil uczestnika

Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w firmach, urzędach gmin i powiatów oraz zarządzający jednostkami samorządowymi (w tym spółkami), szkoły, pracownicy działu informatycznego oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo organizacji (ABI).

Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

Program Szkolenia

Ochrona danych osobowych

1. Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych w Polsce. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony danych osobowych.
2. Administrowanie danymi osobowymi – obowiązki administratora danych osobowych.
3. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych i ich praktyczne stosowanie.
4. Zasady udostępniania danych osobowych.
5. Organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia danych osobowych.
6. Rejestracja zbiorów danych osobowych. Praktyczne korzystanie z systemu e – GIODO.
7. Dokumentacja ochrony danych osobowych – polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych – zasady opracowywania i wdrażania dokumentów, wymagane i zalecane elementy.
8. Sankcje przewidziane ustawą o ochronie danych osobowych i inne konsekwencje jej naruszania; sankcje administracyjne; Kontrole PIP i GIODO

Prowadzący:  ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. W latach 2005-2006 zajmował się zwalczaniem przestępstw prania pieniędzy dokonywanych przez zorganizowane grupy przestępcze. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z zakresu bezpieczeństwa informacji w administracji i biznesie. Przez 7 lat pełnił funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz administratora bezpieczeństwa informacji w Szkole Policji w Pile. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w kierowaniu archiwami (w latach 2017-2020 naczelnik Głównego Archiwum Policji KGP w Warszawie). Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, postępowania z dokumentacją, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kursy archiwalne. Autor publikacji poświęconych bezpieczeństwu informacji niejawnych, ochronie danych osobowych i funkcjonowaniu archiwów wyodrębnionych.