fv actio

MAGAZYNIER

INFORMACJE OGÓLNE

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu gospodarki magazynowej oraz obsługi programów komputerowych do zarządzania magazynem.

Program Szkolenia

Magazynier
1. podstawowe przepisy bhp
2. podstawowe zasady ochrony ppoż. oraz postępowanie w razie pożaru
3. zagrożenia wypadkowe w magazynie i w sklepie
4. minimum sanitarne
5. Prawa i obowiązki pracownika:
6. podstawowe akty wykonawcze Kodeksu Pracy
7. Typy stosowanych wózków jezdniowych.
8. Budowa wózka jezdniowego.
9. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka.
10. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami jezdniowymi.
11. Wiadomości w zakresie ładunkoznawstwa.
12. Wiadomości o dozorze technicznym.
13. Podstawy zagospodarowania magazynu i technologii magazynowania.
14. Obsługa komputerowych programów magazynowych.
15. Dokumentacja w zakresie prowadzenia magazynu