fv actio

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY

INFORMACJE OGÓLNE

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz uzyskanie Zaświadczenia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Program Szkolenia

Kwalifikowany pracownik ochrony 

  1. Blok I – Ogólnoprawny
  2. Blok II – Ochrona osób
  3. Blok III – Ochrona mienia
  4. Blok IV – Wyszkolenie strzeleckie
  5. Blok V – Samoobrona i techniki interwencyjne

Prowadzący: Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydział Prawa i Administracji – studia magisterskie – administracja, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – studia magisterskie – prawo. Od 02 grudnia 2015 roku egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu na kierunku Technik administracji. Wykładowca/trener z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze, prawo gospodarcze, materialne prawo administracyjne i postępowanie administracyjne, prawo finansów publicznych, prawo karne materialne i procesowe, prawo wykroczeń, ochrona osób i mienia.