fv actio

KURSY KOMPUTEROWE ECDL

INFORMACJE OGÓLNE

Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników wiedzy z zakresu podstawowych pojęć technologii informatycznej i umiejętności w zakresie obsługi komputera i przygotowanie do egzaminów, których zdanie uprawnia do uzyskania certyfikacji ECDL.

Składa się on z trzech poziomów: poziom podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany.

Program Szkolenia

ECDL   – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Moduły na poziomie podstawowym:

 1. B1 – Podstawy pracy z komputerem,
 2. B2 – Podstawy pracy w sieci,
 3. B3 – Przetwarzanie tekstów,
 4. B4 – Arkusze kalkulacyjne.

Moduły na poziomie pośrednim (średniozaawansowanym)

 1. S1 – Użytkowanie baz danych,
 2. S2 – Grafika menedżerska i prezentacyjna,
 3. S3 – IT Security,
 4. S4 – Edycja obrazów,
 5. S5 – Zarządzanie projektami,
 6. S6 – Web Editing,
 7. S7 – Współpraca online,
 8. S8 – CAD 2D,
 9. S9 – Rozwiązywanie problemów,
 10. S10 – Podstawy programowania (Computing),
 11. S11 – Ochrona danych (Data Protection).

Moduły na poziomie zaawansowanym:

A1 – Zaawansowane przetwarzanie tekstów,
A2 – Zaawansowane arkusze kalkulacyjne,
A3 – Zaawansowane użytkowanie baz danych,
A4 – Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna.

 

Prowadzący: trener z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Przeprowadził ponad 1000 godzin zajęć z zakresu obsługi komputera. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile uzyskując tytuł: Inżynier elektrotechnik – Systemy Elektroniczno-Informatyczne w Elektrotechnice. Od sierpnia 2019 Egzaminator ECCC na poziomach A i B.