fv actio

KURSY KOMPUTEROWE ECCC

INFORMACJE OGÓLNE

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminów, których zdanie uprawnia do uzyskania certyfikacji ECCC Składa się on z 5 bloków tematycznych, w których zawiera się m.in. obsługa komputera z MS Windows, Internet, email, MS Excel, MS Word, podstawowe programy graficzne, wyszukiwanie informacji, bezpieczeństwo i rozwiązywanie prostych problemów z komputerem.

Każdy blok tematyczny kończy się egzaminem ECCC sprawdzającym nabycie umiejętności obsługi komputera, potrzebnych w pracy zawodowej oraz życiu codziennym. Egzaminy odbywać się będą w akredytowanym ośrodku egzaminacyjnym z uprawnieniami.

Program Szkolenia

ECCC – Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych

 1. W obszarze Kompetencje cyfrowe – DigComp (Digital Competences) standard ECCC wydziela następujące moduły:DC M1 – Informacja
  1. DC M2 – Komunikacja,
  2. DC M3 – Tworzenie treści,
  3. DC M4 – Bezpieczeństwo,
  4. DC M5 – Rozwiązywanie problemów.W obszarze Technologii informacyjnych – IT (Information Technology) standard ECCC wydziela następujące moduły:
  1. IT M1- Sprzęt i oprogramowanie komputerowe,
  2. IT M2 – Edycja dokumentów,
  3. IT M3 – Obliczenia arkuszowe,
  4. IT M4 – Bazy danych,
  5. IT M5 – Multimedia,
  6. IT M6 – Technologie informacyjno-komunikacyjne,
  7. IT M7 – Technologie mobilne,
  8. IT M8 – Grafika biznesowa.
  W obszarze Informatycznym – CS (Computer Science) standard ECCC wydziela następujące moduły:
  1. CS M1- Programowanie,
  2. CS M2- Grafika komputerowa,
  3. CS M3 – Tworzenie aplikacji internetowych,
  4. CS M4- Programowanie robotów.
  W obszarze Technicznym – AI (Applied Informatics) standard ECCC wydziela następujące moduły:
  1. AI M1- Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D),
  2. AI M2 – Projektowanie przestrzenne (CAD 3D).
  W obszarze Branżowym – PI (Professional Informatics) standard ECCC wydziela następujące moduły:
  1. PI M1- e-Nauczanie,
  2. PI M2- Testowanie oprogramowania,
  3. PI M3- Obsługa turystyki,
  4. PI M4- Multimedia w dydaktyce,
  5. PI M5- Komputer w edukacji wczesnoszkolnej,
  6. PI M6- e-Urząd,
  7. PI M7- e-Marketing,
  8. PI M8- Technologie interaktywne,
  9. PI M9- Grafika dla fotografów,
  10. PI M10- Roboty,
  11. PI M11- Zarządzanie obiegiem dokumentów,
  12. PI M12- Bezpieczeństwo informacji,
  13. PI M13- Zielone biuro,
  14. PI M14- Planowanie i śledzenie przedsięwzięć,
  15. PI M15- Kadry i Płace,
  16. PI M16- Obsługa biura,
  17. PI M17- Techniki sprzedaży,
  18. PI M18- Finanse i Księgowość,
  19. PI M19- Rhinoceros,
  20. PI M20- Służba zdrowia

Prowadzący: trener z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Przeprowadził ponad 1000 godzin zajęć z zakresu obsługi komputera. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile uzyskując tytuł: Inżynier elektrotechnik – Systemy Elektroniczno-Informatyczne w Elektrotechnice. Od sierpnia 2019 Egzaminator ECCC na poziomach A i B.