fv actio

KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

INFORMACJE OGÓLNE

Celem szkolenia jest  zapoznanie uczestników z budową i obsługą wózków jezdniowych. Przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobywa uprawnienia kierowcy wózka z napędem silnikowym.

Program Szkolenia

Kierowca wózków jezdniowych

Program szkolenia zatwierdzony jest przez Akademię UDT, nr programu szkolenia 24/12/2016/W-P
1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
2. Budowa i eksploatacja wózka jezdniowego
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie kierowcy wózka jezdniowego
4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
5. Praktyczna nauka jazdy wózkami

Prowadzący: Z wykształcenia technik pożarnictwa, technik BHP oraz mechanik. Emerytowany strażak z ukończonym kursem pedagogicznym oraz szkoleniem dla prowadzących kursy dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz z bezpiecznej obsługi- wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych. Od ponad 15 lat specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: obsługi wózków jezdniowych, podestów ruchomych, suwnic, żurawi, BHP, prac na wysokościach i ochrony przeciwpożarowej.