fv actio

ANIMATOR KULTURY

INFORMACJE OGÓLNE

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień z zakresu pedagogiki czasu wolnego, pedagogiki zabawy i pedagogiki kultury. Uczestnik szkolenia zapozna się z metodami oraz technikami stosowanymi w pracy animatora społeczno-kulturalnego. Zdobędzie umiejętności do posługiwania się różnego typu grami i zabawami do praktycznego zastosowania w pracy animacyjnej  wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych.

Program Szkolenia

Animator kultury

  1. Prawne aspekty działalności kulturalnej
  2. Organizacja i zarządzanie – menadżer kultury
  3. Techniki i metody pracy animatora kultury
  4. Znaczenie i rozwój kultury
  5. Istotne przemiany i zjawiska we współczesnej kulturze
  6. Użytkowanie komputera
  7. Praca nad gotowym scenariuszem – zajęcia praktyczne, warsztaty